PROBLEEM

Ehitus on väga konservatiivne ala, kus muudatused visad tulema

PROBLEEM

Ehitus on väga konservatiivne ala, kus muudatused visad tulema

EHITUSSEKTOR VAJAB
R-e-VOLUTSIOONI

 • Muudatused mõtteviisis

Ehitise elukaart vaadatakse kui tervikut – ehitise sünnist selle lammutamiseni kõigi protsessiosaliste poolt. Sellest tulenevalt tekib vajadus kõikide osaliste ladusa koostöö järele.

 • Tehnoloogia kasutuselevõtt

Uued tehnoloogiad võimaldavad ehitise elukaart tema erinevatel etappidel digitaliseerida. Protsessiosalised lepivad kokku selle standardites. Tänu info süsteemsusele, ligipääsetavusele, usaldusväärsusele ja kasutusmugavusele hoitakse kokku nii raha kui aega.


EHITUSSEKTOR VAJAB
R-e-VOLUTSIOONI

 • Muudatused mõtteviisis

Ehitise elukaart vaadatakse kui tervikut – ehitise sünnist selle lammutamiseni kõigi protsessiosaliste poolt. Sellest tulenevalt tekib vajadus kõikide osaliste ladusa koostöö järele.

 • Tehnoloogia kasutuselevõtt

Uued tehnoloogiad võimaldavad ehitise elukaart tema erinevatel etappidel digitaliseerida. Protsessiosalised lepivad kokku selle standardites. Tänu info süsteemsusele, ligipääsetavusele, usaldusväärsusele ja kasutusmugavusele hoitakse kokku nii raha kui aega.

EHITUSSEKTOR VAJAB
R-e-VOLUTSIOONI

 • Muudatused mõtteviisis

Ehitise elukaart vaadatakse kui tervikut – ehitise sünnist selle lammutamiseni kõigi protsessiosaliste poolt. Sellest tulenevalt tekib vajadus kõikide osaliste ladusa koostöö järele.

 • Tehnoloogia kasutuselevõtt

Uued tehnoloogiad võimaldavad ehitise elukaart tema erinevatel etappidel digitaliseerida. Protsessiosalised lepivad kokku selle standardites. Tänu info süsteemsusele, ligipääsetavusele, usaldusväärsusele ja kasutusmugavusele hoitakse kokku nii raha kui aega.

EESTIS ON R-e-VOLUTSIOON JUBA ALANUD

 • Väike riik ja bürokraatia puudumine on hea eeldus turuosaliste koostööks.
 • Riik sekkub nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vaja (Uberi kiire seadustamine). Riigi Kinnisvara BIM on muutunud üldkehtivaks standardiks.
 • Eestil on olemas tehnoloogiline valmisolek (ID-kaart jne) ning kogemus (e-resident, e-valimised, e-tervis, e-pangandus jne).

EESTIS ON
R-e-VOLUTSIOON JUBA ALANUD

 • Väike riik ja bürokraatia puudumine on hea eeldus turuosaliste koostööks.
 • Riik sekkub nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vaja (Uberi kiire seadustamine). Riigi Kinnisvara BIM on muutunud üldkehtivaks standardiks.
 • Eestil on olemas tehnoloogiline valmisolek (ID-kaart jne) ning kogemus (e-resident, e-valimised, e-tervis, e-pangandus jne).

kontakt

Ole kursis digitaalse revolutsiooniga ehituses! Jäta meile oma kontaktandmed, kui soovid vastust konkreetsele küsimusele.
kontakt

Ole kursis digitaalse revolutsiooniga ehituses! Jäta meile oma kontaktandmed, kui soovid vastust konkreetsele küsimusele.