Väärtusahela analüüs tõi 111 mõttevälgatust

Digitaal Ehitus Blogi

Indrek Moorats

E-portaali töögrupi juht, juhatuse liige

E-portaali töögrupil on selja taga töine suvi. Tegime aktiivselt tööd selle nimel, et kaardistada ehitussektori tänane hetkeolukord, nii ebaefektiivsused kui parendusvõimalused. Tehtud töö andis boonusena lisaks hulga ideid, mille läbi töötamisel tekib omakorda eraldi tegevuskava. Kokku sündis 111 mõttevälgatust, kuidas tänast pilti edasi arendada.

Toon paar näidet:

1. Projekteerimise staadiumidele tasub välja mõelda uued ja asjakohasemad nimetused ja täpsemad määratlused, mis peab nendes sisalduma või mida peab olema võimalik koostatu põhjal teha.
2. Detailplaneeringu tehnilise vormistamise osa võiks automatiseerida ning olla võimalikult visuaalne ja vähem tekstiline. Näiteks vastates lihtsalt küsimusele “Järgid seadust ja tehnilisi tingimusi?” Vastus: JAH / EI .

Aktiivne töö on käinud nii workshoppides kui ettevõtete siseselt oma meeskondadega protsesse analüüsides ja tagasisidet andes. Arutelud on olnud väga sisukad ja väga laia osalejate ringiga. Peame väga oluliseks, et kõik sektori olulised partnerid on olnud kaasatud ja aktiivselt sisusse panustanud. Jätkame töödega septembris.

Digitaalehituse klaster on ehitusvaldkonna digitaliseerimiseks loodud ettevõtete, kõrgkoolide ja riigisektori esindajate töörühm. E-ehituse projekti rahastavad digitaalehituse klastri kaudu Eesti ehitusettevõtted ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondist.