Käisime Stockholmis uksi avamas

Digitaal Ehitus Blogi

Merylin Rüütli

Digitaalehituse klastri juhatuse liige

Digitaalehituse klastri juhatusel oli juunis väga töine visiit Stockholmi, et avada uksi edasiseks koostööks. Kohtusime väga mitmete erinevate ettevõtete ja organisatsioonidega: BIM Alliance Sweden, Smart Built Environment, IQ Samhällsbyggnad, start-upi’ga Buildsafe, Trafikverket, samuti Anna Öberg EASist ja investor Johan Siwersiga.

Saime igalt kohtumiselt kaasa nii häid kontakte kui ideid, mida Eestiski rakendada. Teen siin lühikese ülevaate olulisemast.

Rootslaste eesmärgid aastaks 2030:
• 40% vähem keskkonnamõjusid uutes ja renoveeritud hoonetes
• 33% lühem ajakulu plaanist valmis tooteni
• 33% vähenenud ehituskulud
• uudne äriloogika – hõlmates ka uusi väärtusahelaid

Sektorite ülene koostöö ning teadus-arendustegevus.
Hea näite selles vallas saime BIM Alliance/ Smart Built Environment kohtumistelt, kus riik ja erasektor ühiselt raha mõttes seljad kokku pannud on. Pikaajalised projektid kestavad lausa 12 aastat, kuid seda järkjärgult 3 aastase tsükli kaupa, misjärel hinnatakse vahetulemusi. Oma tegevuse KPIsid mõõdetakse regulaarselt, mis aitab ka järjepidevalt rahastust põhjendada.

Klastri koostöö kaardistamine.
Mõtte kaardistada meie klastri koostöö kogu Eesti, Põhjamaade, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil saime Trafikverket kohtumiselt. Neil on hea kogemus sellest, kuidas riigi tellijate institutsioonid arendavad koostööd BIM Alliances liikmetega, et luua dialoogi ja jagada infot pakkujate ning tellijate vahel.

Kuidas initsieerida start-up´e?
IQ Samhällsgyggnad kohtumiselt saimekaasa teadmise, kuidas on nendel start-up´ide/innovatsiooni initsieer-imiseks programm loodud – nn seed money jagamiseks ning elujõuliste ideede välja selekteerimiseks.

Tööohutuse tõstmine start-up abil.
Buildsafe kohtumiselt õppisime, kuidas asudes lahendama ühte ehitussektori probleemi ehk tööohutust, areneb mõte edasi ja kogutud andmete põhjal on võimalik kogu protsessis juba suuremaid muudatusi ellu kutsuda. Ka meil on suur potentsiaal sarnaste start-upide tekkeks.

Eesti ettevõtete ekspordivõimalused Rootsi turul.
EASi kohtumisel vahetasime infot ja arutasime laiemalt, kuidas Eesti ettevõtteid Rootsi turule eksportida ning kuidas kohapealsed EASi esindajad meid sellel teel aidata saavad.

Ehitussektori innovaatorite kaardistamine.
Investor Johan Siwers on huvitatud meiega kontaktide loomisest, hetkel kaardistavad nad ehitussektori innovaatoreid Põhjamaade regioonis ja on huvitatud põnevates projektides kaasa löömisest. Üks meie klastri partneritest (Leansite) oli juba tema radarisse sattunud.

Digitaalehituse klaster on ehitusvaldkonna digitaliseerimiseks loodud ettevõtete, kõrgkoolide ja riigisektori esindajate töörühm. E-ehituse projekti rahastavad digitaalehituse klastri kaudu Eesti ehitusettevõtted ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondist.