BIM töörühm – mis on laual?

Digitaal Ehitus Blogi

Madis Avi

BIM töörühma juht, klastri juhatuse liige

Meie BIM ehk Hooned-Infra-Klassifikatsioonisüsteem töörühm on aktiivselt tegutsenud tänaseks juba pea aasta. Teen väikese ülevaate, mis on meil täna laual, millised on värskemad otsused ja mis on ees ootamas.

BIM Hooned

Juht Kaupo Tennokese

• BIM hoonete juhendit me klastrile eraldi ei koosta. Meie ettepanekud ja korrektuurid lisame RKAS juhendisse ja seeläbi tagame, et juhendit saaks jagada tervele sektorile.

• Silver Ader RKASist koostab “Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2017” osa 16 “BIM”. Uued nõuded on tingitud vajadusest lahti kirjutada täpsemalt mitmed BIM teemad ja samas ka uute teemade lisandumine (sisearhitektuuri mudel, teostusmudel, ehituskulude mudelipõhine hindamine jne). Silver saadab lähiajal esmase versioon uuest peatükist ka BIM töörühmale kommenteerimiseks.

• Miina Karafin Nordeconist tegi ettepaneku muuta tehnosüsteemi-de värvikoode juhendites, kuna ehitusobjektil ei ole hetkel süsteem piisavalt kasutajasõbralik. Selle parimaks lahendamiseks tulevad erinevad osapooled kokku ja arutavad parima lahenduse koos läbi.

• BIM konstuktsiooniosa check-list on ülevaatuseks valmis. Kaupo Tennokese täiendab BIM kontrollsüsteemi chek-listi ja jätkab tööd arhitektuurse osaga.

• Alatöögrupp “Uuringud” näeb peale ühist arutelu vajadust töötada välja ühtne punktipilve koostamise juhendmaterjal, mis saab ühtlasi sisendiks ka BIM projekteerimisele.

• BIM teemal toimub 20.-23.03.2018 Kopenhaagenis konverents, vt lisaks: http://nordicbimacademy.com/

BIM Klassifikatsioonisüsteem

Juht Roode Liias

Lähiajal kutsub töögrupijuht Roode Liias sel teemal kokku ehitussektori võtmeisikud, et ühise laua taga osapooltele uuele klassifikatsioonile ülemineku vajadust selgitada. Täpsema kuupäeva saame lukku lähiajal, kuid eesmärk on kohtumine korraldada novembri II pooles. Klastri rolli näeme sel teemal pigem teema algatajana, elluviimisel vajame appi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi.

InfraBIM

Juht Jüri Pärtna

BIM Infra on meie uus töögrupp, mis sai loodud kevadel. Hetkel on töörühma fookus Infrarajatiste mudel-projekteerimise üldjuhendite analüüs. Töörühm teeb tihedalt koostööd Maanteeametiga, et ühtlustada projektdokumentatsiooni nõudeid. BIM Infra tegemistest loe täpsemalt järgmisest uudisnupust.

Digitaalehituse klaster on ehitusvaldkonna digitaliseerimiseks loodud ettevõtete, kõrgkoolide ja riigisektori esindajate töörühm. E-ehituse projekti rahastavad digitaalehituse klastri kaudu Eesti ehitusettevõtted ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondist.