Digitaalehituse klaster pälvis ESCA pronksmärgise

Digitaal Ehitus Blogi

Palju õnne! Meile omistatud rahvusvaheline sertifikaat kinnitab, et Digitaalehtiuse klaster panustab teadlikult klastrijuhtimise taseme tõstmisse.

Klastrite võrdlusuuringu läbimisest kirjutasime lühidalt ka möödunud uudiskirjas, kuid meeldetuletuseks, et Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud algatus aitab läbi süstemaatilise analüüsi hinnata klastrijuhtimise taset ning tõsta seeläbi klastrite kvaliteeti tervikuna.

Klastrite võrdlusuuring (benchmarking reports) hindab klastri hetkeseisu ja potentsiaali ning teeb edasiseks arendusettepanekuid. Hindamisel analüüsitakse klastri struktuuri ning juhtimist, rahastust, osutatavaid teenuseid, kontaktide võrgustikku, klastri efektiivsust, partnerite omavahelist koostööd ning tulemuslikkust strateegiliste eesmärkide täitmisel.

Klastritel on võimalik kandideerida kas kuld-, hõbe- või pronksmärgisele. Seega Digitaalehituse klastrina oleme tänaseks läbinud nn esimese faasi klastri juhtimisprotsesside parendamises ja edasi on võimalik liikuda samm haaval hõbe- ja kuldmärgise suunas.

Digitaalehituse klaster on ehitusvaldkonna digitaliseerimiseks loodud ettevõtete, kõrgkoolide ja riigisektori esindajate töörühm. E-ehituse projekti rahastavad digitaalehituse klastri kaudu Eesti ehitusettevõtted ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondist.