Digitaalehituse klaster

Digitaalehituse klastri eesmärk on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil ehitussektoris paradigma muutuse läbiviimine, kus olulisel kohal on äritavade ja -mudelite muutmine. Lisaks ehituskeskkonna loomine, kus kesksel kohal on koostöö erinevate osapoolte vahel ning ehitist vaadeldakse kogu elukaare jooksul – idee sünnist utiliseerimiseni.

Digitaalehituse klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames. Projekti kogueelarve on 606 000 EUR-i, millest toetus moodustab 50 % (303 000 EUR-i).

Strateegiliselt on eesmärk töötada välja ehitise elukaart hõlmav innovaatiline digitaalehituse keskkond koos uute VDCM toodete, Grid’i ja e-ehituse portaaliga.

Klaster keskendub teadmistepõhise ehituse arendamisele, kus ehitussektori üldine eesmärk on lisandväärtuse suurendamine, mille tehniliseks vasteks võib pidada ressursside vähendamist toodangu ühiku kohta.

Sellest tulenevad konkreetsemad eesmärgid:
• tarkade ehituslahenduste turu edendamine;
• ehitustegevuse suurem digitaliseerimine ja automatiseerimine.

Tutvu Digitaalehituse klastri strateegiaga: LINK

 
 

Digitaalehituse klaster

Digitaalehituse klastri eesmärk on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil ehitussektoris paradigma muutuse läbiviimine, kus olulisel kohal on äritavade ja -mudelite muutmine. Lisaks ehituskeskkonna loomine, kus kesksel kohal on koostöö erinevate osapoolte vahel ning ehitist vaadeldakse kogu elukaare jooksul – idee sünnist utiliseerimiseni.

Digitaalehituse klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames. Projekti kogueelarve on 606 000 EUR-i, millest toetus moodustab 50 % (303 000 EUR-i).

Strateegiliselt on eesmärk töötada välja ehitise elukaart hõlmav innovaatiline digitaalehituse keskkond koos uute VDCM toodete, Grid’i ja e-ehituse portaaliga.

Klaster keskendub teadmistepõhise ehituse arendamisele, kus ehitussektori üldine eesmärk on lisandväärtuse suurendamine, mille tehniliseks vasteks võib pidada ressursside vähendamist toodangu ühiku kohta.

Sellest tulenevad konkreetsemad eesmärgid:
• tarkade ehituslahenduste turu edendamine;
• ehitustegevuse suurem digitaliseerimine ja automatiseerimine.

Tutvu Digitaalehituse klastri strateegiaga: LINK

Digitaalehituse klastri liikmed on:

Kinnisvaraarendajad:

E.L.L. Kinnisvara AS
Riigi Kinnisvara AS
Tallinna Sadam AS


Kinnisvaraarendajad:

E.L.L. Kinnisvara AS
Riigi Kinnisvara AS

Arhitektid-insenerid-konsultandid:

Arro & Agasild Inseribüroo OÜ
Esplan OÜ
Geospatial OÜ
Hades Geodeesia
Novarc Eesti
Projekt Kuubis OÜ
Reaalprojekt OÜ
Roadplan OÜ
Sirkel&Mall OÜ

Arhitektid-insenerid-konsultandid:

Arro & Agasild Inseribüroo OÜ
Esplan OÜ
Geospatial OÜ
Hades Geodeesia
Novarc Eesti
Projekt Kuubis OÜ
Reaalprojekt OÜ
Roadplan OÜ
Sirkel&Mall OÜ

Ehitajate ja ehituskorralduse esindajad:

Conviso OÜ
Tallinna Ehitustrust OÜ
ET Infokeskuse AS
Kodumaja AS
Astlanda Ehitus OÜ

Ehitajate ja ehituskorralduse esindajad:

Conviso OÜ
Tallinna Ehitustrust OÜ
ET Infokeskuse AS
Kodumaja AS

Kinnisvara omanikud:

E.L.L. Kinnisvara AS
Riigi Kinnisvara AS
Tallinna Sadam AS


Kinnisvara omanikud:

E.L.L. Kinnisvara AS
Riigi Kinnisvara AS

IT tarkvara arendajad ehitusvaldkonnas:

AruCAD Süsteemid OÜ
INTELSYS OÜ
Kymdata Oy
Leansite OÜ
Reminet OÜ
Usesoft AS
 
 
 
 

IT tarkvara arendajad ehitusvaldkonnas:

AruCAD Süsteemid OÜ
INTELSYS OÜ
Kymdata Oy
Leansite OÜ
Reminet OÜ
Usesoft AS

Kõrgkoolid ja kompetentsikeskused

Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna TehnikaülikoolKõrgkoolid ja kompetentsikeskused

Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tehnikaülikool

Omavalitsus:

Väätsa Vallavalitsus
Klastri tegevust toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus klastrite arendamise programmi raames.

Omavalitsus:

Väätsa Vallavalitsus

Klastri tegevust toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus klastrite arendamise programmi raames.